Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Mikkelin Ravirata Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Mikkelin Ravirata Oy:lle asetetut tavoitteet vuoden 2017 talousarviossa:

 • Taloudellinen tulos (euroa)
  • Lähtötaso 20 000
  • Tavoitetaso 50 000
  • Mittari: tilinpäätös
 • Kyky maksaa palkintoja/liikevaihto
  • Lähtötaso 34 %
  • Tavoitetaso 36 %
  • Mittari: tilinpäätös
 • Yleisömäärä tapahtumissa yhteensä
  • Lähtötaso 33 000
  • Tavoitetaso 36 000
  • Mittari: oma tilastointi

Taloudelliset tavoitteet 2017:

 • Liikevaihto (euroa): 1 850 000
 • Tilikauden voitto/tappio: 50 000
 • Ulkoinen velka: 234 445
 • Henkilöstö, vakituinen: 3

Mikkelin Ravirata Oy:n ajankohtaisista aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen ja toimitusjohtaja Kari Tiainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Ravirata Oy:n hallituksen toimitusjohtaja Kari Tiainen ja hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Kosonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.