Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

MIkkelin Opiskelija-asunnot Oy:n tavoitteet 2017 talousarviossa:

 • Asuntojen käyttöaste  tavoite 94,0 % , lähtötason ollessa 94,0 % ja mittarina toteutuma
 • Keskivuokra tavoite ka 10,68 €/asm2/kk lähtötason ollessa ka 10,68 €/asm2/kk eli ei vuokrankorotusta, mittarina toteutuma
 • Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden asunnonsaanti vs. asuntojen kysyntä/uudet hakijat, tavoite 55,0 %  lähtötason ollessa (v. 2015) 55,0 %, mittarina toteutuma

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihto: 4,3 milj. euroa
 • Tilikauden voitto: 0 euroa
 • Investoinnit: 1,1 milj.euroa
 • Ulkoinen velka: 19,4 milj. euroa
 • Omavaraisuusaste: 8%
 • Henkilöstö: vakituinen 10

Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Laaksonen ja toimitusjohtaja Ari Liukkonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Laaksonen ja toimitusjohtaja Ari Liukkonen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.