Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kyyhkylän Asuntolat Oy:n syysyhtiökokous 28.12.2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-680

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kyyhkylän Asuntolat Oy:n syysyhtiökokous pidetään torstaina 28.12.2015 klo 13.00 Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa, os. Kyyhkyläntie 9.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018
  • Yhtiökokous käsittelee hallituksen hyväksymän talousarvioesityksen. Talousarviossa hallitus esittää, että vuokraa tarkistetaan 1.3.2018 lukien nykyisestä  7,45 eurosta/m2/kk 7,80 euroon/m2/kk, muutos 4,6 %. Käyttökorvauksina vesimaksu 20,00 e/hlö/kk, autopaikkamaksu 5,00 e/kk, Sekä saunamaksu 9,50 e/kk. Perittävää vuokraa on edellisen kerran tarkistettu 1.3.2014.
 • Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
  • Voimassaolevina palkkioina on maksettu puheenjohtajalle 105,00e ja jäsenille 70,00e/kokous, sekä matkakustannuksen on korvattu verottajan vahvistaman kilometrikorvauksen mukaisesti. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.
 • Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2018-2019
  • Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5 varsinaista ja 3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vaalia seuraavan vuoden alusta sitä seuraavan vuoden loppuun.
  • Varsinaisina jäseninä toimivat tällä hetkellä Jorma Holopainen, Katariina Kuurola, Mirja Kauppinen, Anja Sihvonen, ja Riitta Smolander (pj) sekä varajäseninä Eija Haikonen, Markku Honkasalo ja Jukka Savolainen.
 • Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
  • Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  • Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO yhtiötarkastus Oy / Aki Rusanen

Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 49,20%

Konserni ja elinvoimajaostossa on kesäkuussa nimennyt yhtiön yhtiökokouksiin kaupungin edustajaksi vuokrauspäällikön ja varalle kiinteistöjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Kyyhkylän Asuntolat Oy:n syysyhtiökokouksen 28.12.2017 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää yhdistyksen hallituksen jäseneksi Mirja Kauppisen tilalle Jukka Savolainen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään varajäsenen Jukka Savolaisen tilalle.

Tiedoksi

Vuokrauspäällikkö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.