Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu kevät 2018

MliDno-2017-1662

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi 1.1.2018 - 30.6.2018:

  • ti 16.1.2018
  • ti 6.2.2018
  • ti 13.3.2018
  • ti 10.4.2018
  • ti 8.5.2018
  • ti 5.6.2018

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Jaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.