Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Täydennys konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikatauluihin, syksy 2018

MliDno-2017-1662

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti kokouksessaan 5.6.2018 seuraavasta kokousaikataulusta:

  • ti 21.8.2018
  • ti 11.9.2018
  • ti 2.10.2018
  • ti 30.10.2018
  • ti 20.11.2018
  • ti 11.12.2018

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikatauluun esitetään lisättäväksi syksylle 2018 kaksi kokousta seuraavasti:

  • ti 9.10.2018
  • ti 13.11.2018

Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni-​ ja elinvoimajaosto hyväksyy edellä esitetyn kokousaikataulun täydennyksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.