Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Mikkelin tarina, brändi- ja imagotyö

MliDno-2018-999

Valmistelija

  • Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt kokouksessaan 3.9.2018. Brändimäärittelyt sisältävät Mikkelin brändikartan (brändin ydin, persoona, arvomaailma, menestystekijät ja brändin vetovoima), Mikkelin tarinan ja Mikkelin hissipuheen. Nämä brändimäärittelyt toimivat pohjamateriaalina Mikkelin kaupungin brändikäsikirjalle, jota tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa syksyllä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että markkinointisuunnittelija Emmi Eronen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.