Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kutsu Shaoxingissa järjestettävään konferenssiin 5-7.11.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-1882

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Shaoxing on Kiinassa sijaitseva kaupunki ja maakunta, jonka kanssa Etelä-Savon maakuntaliitto on solminut ystävyyssopimuksen. Mikkelin kaupungilla on yhteistyösopimus Shaoxingin alueella sijaitsevan Kegiaon kaupungin kanssa. Shaoxing on esittänyt kutsun osallistua kaupungissa järjestettävään kansainvälisten ystävyyskaupunkien konferenssiin. Konferenssi järjestetään 5.11. - 7.11.2018. Kutsu konferenssiin ja konferenssin ohjelma on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Shaoxingissa 5.11. - 7.11.2018 järjestettävään konferenssiin osallistuvat henkilöt.

Päätös

Markku Kakriainen esitti, että kaupunginjohtaja Timo Halonen osallistuisi konferenssiin

Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginjohtaja selvitti syyt, sille että ei voi osallistua kyseiseen konferenssiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti valtuuttaa kaupunginjohtaja Timo Halosen keskustelemaan konferenssiin osallistumisesta teknisen johtajan kanssa.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.