Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmän työskentelyaikataulu

MliDno-2016-2270

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 20.2.2017. Valtuuston päätöksen mukaiset linjaukset ovat pykälän liitteenä. Linjausten osalta tulisi selvittää linjausten päivitystarve, päivitystapa ja aikataulu. Konserni- ja elinvoimajaosto käy asiasta keskustelun jatkovalmistelua varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa päivitysprosessin jatkovalmistelua varten työryhmän, johon nimettiin Markku Kakriainen (vastuuhenkilö), Armi Salo-Oksa ja Arto Seppälä. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksellä 9.10.2018 § 93 perustettu omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmä esittää sille asetetun aikataulun muuttamista siten, että työn on valmistuttava helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto vahvistaa työryhmän aikatauluksi työn valmistumisen helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.