Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Mikkelin kaupungin edustajan nimeäminen Karjala-tietokantasäätiön hallitukseen loppukaudeksi 2018–2019

MliDno-2018-179

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Karjala-tietokantasäätiöltä on tullut pyyntö nimetä Mikkelin kaupungin edustaja ********* tilalle säätiön hallituksen meneillään olevalle kaksivuotisjaksolle, käytännössä vuoden 2019 ajaksi.

Säätiön säännöissä todetaan hallituksen asemasta ja muodostamisesta mm. seuraavaa: "Säätiön asioista päättää ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu yksitoista kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Mikkelin kaupunki ja Karjalan Liitto ry nimeävät kumpikin hallitukseen kaksi edustajaa. Molempien valitsemista jäsenistä ainakin toisen on oltava atk-alan tai historian- ja yhteiskuntatutkimuksen asiantuntija. Kirkkohallitus, Mikkelin maakunta-arkisto, Väestörekisterikeskus, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopisto ja Suomen Sukututkimusseura ry nimeävät kukin yhden jäsenen".

Nykyiseen hallitukseen on nimetty kaksivuotiskaudeksi 2018–2019 seuraavat henkilöt:

********* Itä-Suomen yliopisto
********* Itä-Suomen yliopisto
********* Jyväskylän yliopisto
********* Kansallisarkisto Mikkeli
********* Karjalan Liitto ry
********* Kirkkohallitus
********* Mikkelin kaupunki
********* Suomen Sukututkimusseura ry
********* Väestörekisterikeskus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Mikkelin kaupungin edustajan Karjala-tietokantasäätiön hallitukseen Marjo Koposen tilalle loppukaudeksi 2018–2019.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi Karjala-tietokantasäätiön hallitukseen loppukaudeksi 2018–2019 Kirsi Alkiomaan. Mikäli nimetty henkilö ei pysty ottamaan tehtävää vastaan, kaupunginjohtaja on oikeutettu päättämään uuden henkilön nimeämisestä.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Karjala-tietokantasäätiö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.