Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiökokous 11.12.2018

MliDno-2018-971

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.12.2018 klo 16.00 alkaen Mikkelin raviradan kokouskabinetissa.

Esityslistan mukaan kokouksessa päätetään mm.

 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 • Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten valinnasta
  • Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Mikkelin kaupungilla on oikeus asettaa hallituksen jäsenistä kaksi. Kaupungin tulee ilmoittaa nämä kaksi asettamaansa hallituksen jäsentä viimeistään yhtiökokouksessa.
  • Kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu nimeämistoimikunta antaa esityksensä hallituksen kokoonpanosta yhtiökokouksessa.
  • Nykyiset Mikkelin kaupungin asettamat hallituksen jäsenet ovat ********* (hallituksen pj) ja *********. Muut yhtiökokouksen valitsemat jäsenet ovat *********, *********, *********, ********* ja *********.
 • Tilintarkastajien valinnasta
  • Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Mikkelin kaupunki esittää toisen tilintarkastajan valinnan yhtiökokoukselle.
  • Yhtiön nykyiset tilintarkastajat ovat Mikkelin tilintarkastus Ay, päävastuullinen tilintarkastaja ********* (yhtiökokouksen valitsema) sekä BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana ********* (Mikkelin kaupungin asettama).
  • Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Mikkelin kaupungin nykyinen tilintarkastusyhteisö on PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalainen tilintarkastaja *********.
 • Informaatio raviradan perusparannuksesta ja sen rahoitusvaihtoehdoista.


Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.6.2017 kokouksessaan Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varaedustajaksi kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousajankohdan tiedoksi.

Päätös

Merkittin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.