Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Konsernipäivät 2019

MliDno-2018-2464

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konsernipäivä on vuosittainen Mikkelin kaupungin konserniohjauksen ajankohtaisseminaari, jossa käydään läpi konserniohjauksen aiheita yhdessä keskeisten konserniyhtiöiden kanssa. Tilaisuudessa syvennytään viranhaltijoiden alustusten avulla kaupungin konserniohjaukseen. Tilaisuus on keskustelufoorumi, jossa voi esittää ehdotuksia kaupunkikonsernin toiminnan kehittämiseksi.

Vuoden 2019 konsernipäivät järjestetään kaksiosaisena siten, että ensimmäinen konsernipäivä pidetään keskiviikkona 6.2.2019 ja toinen torstaina 18.4.2019. Konserniyhtiöt jaetaan tiivistämisselvityksen toimenpide-esitysten pohjalta ryhmiin, jotka työstävät selvityksen pohjalta annettuja ryhmätyöaiheita ja esittelevät työskentelynsä tuloksia osana toisen konsernipäivän ohjelmaa.

Päivien ohjelmat rakentuvat seuraavasti:

1. konsernipäivä ke 6.2.2019 klo 8.30–11.45

 • 8.30   Kahvit tarjolla
 • 8.45   Tilaisuuden avaus – kaupunginjohtaja Timo Halonen
 • 9.00   Kaupunkistrategia ja sen liityntäpinnat konsernirakenteen tiivistämisselvitykseen – strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen
 • 9.30   Konsernirakenteen tiivistämisselvitys – konserni- ja elinvoimajaoston pj. Olli Marjalaakso
 • 10.30 Mikkelin kaupunkikonsernin konserniohjaus pähkinänkuoressa – talousjohtaja Heikki Siira
 • 10.45 Tiivistämisselvitykseen perustuvien ryhmätöiden tehtävänanto, ryhmäjaot ja ryhmien järjestäytyminen – talousjohtaja Heikki Siira
 • 11.15  Yhteenvedot ryhmätyöskentelyn organisoinnista – ryhmille valitut puheenjohtajat
 • 11.30  Seuraavan konsernipäivän sisältö, saatesanat ryhmätyöskentelyyn ja tilaisuuden päätös – konserni- ja elinvoimajaoston pj. Olli Marjalaakso
 • 11.45  Lounas


2. konsernipäivä to 18.4.2019 klo 8.30­–12.30

 • 8.30   Kahvit tarjolla
 • 8.45   Tilaisuuden avaus – kaupunginjohtaja Timo Halonen
 • 9.00   Ryhmätöiden purku – 30 minuuttia per ryhmä.
 • 11.00  Konsernitilinpäätös 2018 – talousjohtaja Heikki Siira
 • 11.15  Tukipalveluyhteistyön mahdollisuudet ja konkreettiset toimenpiteet, 15 min per alustus
  • Konsernipankki ja Apollo – talousjohtaja Heikki Siira
  • IT- ja TAHE-palvelut, mahdollisuudet yhteisiin konsernipalveluihin – talousjohtaja  Heikki Siira
  • Viestintä ja markkinointi – viestintäpäällikkö Heidi Hänninen
  • Hankinnat – hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander, Miksei
 • 12.15  Yhteenveto ja tilaisuuden päätös – konserni- ja elinvoimajaoston pj. Olli Marjalaakso
 • 12.30  Lounas


Ryhmätyöaiheet perustuvat konsernirakenteen tiivistämisselvityksen toimenpide-ehdotuksiin. Jokaisen ryhmän työskentelyyn osallistuu kaupungin johtoryhmässä tehtävään nimetty konsernivastuuhenkilö. Konserniyhtiöiden on osallistettava ryhmätyöskentelyyn myös muita kuin konsernipäiviin osallistuvia, tehtävänannossa mainittuja tahoja.

Ryhmä 1: EcoSairila-kehittämisalusta – Jouni Riihelä

 • Ese, Metsäsairila ja Vesilaitos
 • Osallistettava työskentelyyn: Biosairila
 • Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä aikataulusta:
  • Kiertotaloudelle selkeä toimintamalli ja yhteinen hallinto
  • Alueen toimijoille yhteinen vaikuttamisfoorumi


Ryhmä 2: Asuminen ja kiinteistönhallinta Jouni Riihelä

 • Naistinki, Mikalo, Asumisoikeus, MOAS, MIKKO
 • Osallistettava työskentelyyn: Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky.
 • Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä aikataulusta:
  • Kaupunkikonsernin kiinteistöstrategia
  • Asunto- ja kiinteistöomistuksen siirto samaan yhtiöön?
  • Vuokratalojen hallinnon yhdistäminen samaan yhtiöön?
  • Kampuskiinteistöt ky:n ja MIKKO Oy:n yhdistäminen?


Ryhmä 3: Matkailu- ja tapahtumatoiminta Virpi Siekkinen

 • Miksei, Ravirata, Jäähalli
 • Osallistettava työskentelyyn: Stadiumi, Mikaeli, Xamk, kaupungin viestintä
 • Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä aikataulusta:
  • Toimintamalli Mikkelin matkailu- ja tapahtumatoiminnan ja sen markkinoinnin yhteiseen koordinointiin
  • Kalevankankaan kehittämisalustan toimenpiteet
   • Selkeä toimintamalli ja yhteistyön hallinto
   • Alueen kehittämisen vetovastuut, suunnitelma ja työnjako


Ryhmä 4: Koulutus ja kasvupalvelut – Virpi Siekkinen

 • Esedu, Otavia, Miksei
 • Työstetään toimintasuunnitelma ja sovitaan vastuista/rooleista sekä aikataulusta:
  • Kasvupalveluiden tuottaminen
  • Verkko-opetuksen tuotteistaminen ja yhteistyö

 

Konsernipäiville kutsutaan merkittävimpien konserniyhtiöiden toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat, Mikkelin Vesilaitoksen johtaja ja johtokunnan puheenjohtaja, Otavian (ent. Otavan Opisto) johtaja-rehtori ja johtokunnan puheenjohtaja, konserni- ja elinvoimajaoston jäsenet, konsernivastuuhenkilöt ja konserniohjausryhmän jäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy konsernipäivien ohjelmaluonnoksen ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset päivien valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.