Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018

MliDno-2018-1096

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen ke 19.12.2018 klo 8.30 alkaen Kouvolassa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen aiheena on ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavien hallituksen jäsenten valinnan vahvistaminen. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 17 §:n mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä. Heistä toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Nykyisten ammattikorkeakouluyhteisöstä valittujen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa.

Henkilöstöstä valittavan jäsenen valinta on suoritettu vaalilla, jossa eniten ääniä sai *********.

Opiskelijayhteisöstä valittavan jäsenen on valinnut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto. Valinta kohdistui *********.

Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittujen jäsenten toimikausi on 1.1.2019–31.12.2020.

Yhtiön hallituksen nykyinen kokoonpano on seuraava:

  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********


Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.6.2017 kokouksessaan kaupungin edustajaksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Nimetty edustaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.