Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Etelä-Savon kauppakamarin syyskokous 12.12.2018

MliDno-2018-1070

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 12.12.2018 klo 10.00 alkaen GastroPub Einon Vintillä osoitteessa Hallituskatu 3, Mikkeli.

Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
  • Kauppakamarin puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2019
  • Kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019
  • Kauppakamarin edustajien valinta Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajien valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tilintarkastajien on oltava KHT- tai HT-tilintarkastajia.


Sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen käsitellään kauppakamarin strategiaa klo 12.00 alkaen samassa kokoustilassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Etelä-Savon kauppakamarin sääntömääräiseen syyskokouksen antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen. Ohjeistukseksi annettiin esittää hallituksen jäseneksi kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Tiedoksi

Nimetty edustaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.