Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Ennakkokanta Mikalo Oy:n Leppälaaksontie 1-7 myymiseen

MliDno-2018-723

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin 100-prosenttisesti omistama vuokrataloyhtiö Mikalo Oy omistaa Mikkelin Pellosniemellä sijaitsevan Leppälaaksontie 1–7 -kiinteistön. Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli yhtiön ennakkokantapyyntöä kiinteistön myymiseen 9.10.2018 kokouksessaan. Asia palautettiin valmisteluun tarkempien taustatietojen saamiseksi.

Kiinteistö koostuu viidestä vuosina 1967–1969 valmistuneesta kerrostalosta, joissa on kaikkiaan 56 asuntoa. Mikalo Oy:n mukaan asunnoissa ei ole tällä hetkellä enää lainkaan asukkaita. Kohde on ollut pitkään tappiollinen ja rakennukset ovat huonokuntoisia, osa huoneistoista on jopa asumiskelvottomia. Kohteen huoltoyhtiösopimukset (huolto, lumityöt, puhtaanapito, mattojen vaihto ym.) on irtisanottu ja lämmitykset säädetty peruslämmöille hoitokustannusten minimoimiseksi. Kiinteistöön liittyvää velkapääomaa on jäljellä noin miljoona euroa.

Pelloksen alueella asuu pysyvästi 566 henkilöä. Mikalo Oy myi samalta alueelta Karsikkoniementieltä yksityiselle sijoittajalle kolme taloa vuonna 2016 samoilla perusteilla.

Mikalo Oy esittää, että Leppälaaksontie 1–7 myydään julkisen ilmoittelun jälkeen eniten tarjoavalle taholle.

Toissijaisena vaihtoehtona myymiselle Mikalo on selvittänyt myös kohteen purkamista ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Purkukustannusten suuruusluokaksi on arvioitu noin 400 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää Mikalo Oy:n pyytämästä kaupungin ennakkokannasta Leppälaaksontie 1–7:n suhteen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti hyväksyä ennakkokantana Mikalon esitys, jossa kiinteistö ensisijaisesti pyritään myymään ja toissijaisesti purkamaan.

Tiedoksi

Mikalo Oy / Hannu Sormunen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.