Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Elinvoimaohjelmatyöryhmän työskentelyaikataulu (lisäpykälä)

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mikkelin kaupunkistrategian 2018 - 2021 yhtenä strategisena ohjelmana on elinvoimaohjelma. Kaupunginjohtaja selostaa konserni- ja elinvoimajaostolle elinvoimaohjelman tämän hetkisen tilanteen ja suunnitelmat elinvoimaohjelman jatkokehitykseen liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa jatkovalmistelua varten työryhmän, johon nimettiin Olli Marjalaakso (vastuuhenkilö), Raimo Heinänen, Outi Kauria, Ulla Leskinen, Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen 7.12.2018 mennessä.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että Markku Kakriainen ja Armi Salo-Oksa  poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto perusti 9.10.2018 kokouksessaan työryhmän elinvoimaohjelman jatkokehityksen valmistelua varten. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen 7.12.2018 mennessä.

Työryhmä ei ole vielä saanut työtään valmiiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää työryhmän työskentelyyn annettavasta lisäajasta.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajasoto päätti myöntää työryhmälle lisäaikaa 5.2.2019 saakka.

Tiedoksi

Elinvoimaohjelmatyöryhmän jäsenet

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.