Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 123 Anomus Lautamiesten koulutustilaisuuksiin, Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry

MliDno-2018-2462

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry anoo kirjeellään 20.11.2018 koulutustukea Mikkelin kaupungin valitsemien lautamiesten osallistumisille koulutuspäiviin. Paula Autio on osallistunut 24. – 25.3.2018 ja Tapani Varjus 15.-16.9.2018 Suomen Maallikkotuomarit ry:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Avustusta anotaan 400 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry:lle 400 euron avustuksen lautamiesten koulutuspäiville 24. - 25.3.2018 ja 15. - 16.9.2018 osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus maksetaan kaupunginhallituksen ao. menokohdalta (140214001, tili 474100).

Tiedoksi

Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry, talouspalvelut