Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 1.11.2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-1824

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 1.11.2019 klo 14.30 alkaen Etelä-Savon Maakuntaliiton tiloissa osoitteessa Mikonkatu 5, Mikkeli.

Mikkelin kaupunki ja Työväen Näyttömöiden Liitto ry voivat nimetä vuosikokoukseen kolme edustajaa, Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry kaksi edustajaa ja muut jäsenyhteisöt yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Vuosikertomus 1.6.2018–31.5.2019
 • Tilikauden 1.6.2018–31.5.2019 tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 • Hallituksen jäsenten vaali; valitaan neljä varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi sekä kaksi vuosittain valittavaa varajäsentä
  • Hallituksen jäseninä jatkavat
   • Kirsi Olkkonen, Mikkelin kaupunki
   • Annukka Ruuskanen, Työväen Näyttämöiden Liitto ry
   • Sirkka-Liisa Laatunen, TSL:n Mikkelin Opintojärjestö ry
   • Pentti Mäkinen, Mikkelin Teatterin kannatusryhdistys ry
  • Erovuoroiset jäsenet
   • Kari Suhonen, Työväen Näyttämöiden Liitto ry
   • Timo Halonen, Mikkelin kaupunki
   • Aleksander Anria, Työväen Näyttämöiden Liitto ry
   • Marjukka Tikka, Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry
  • Erovuoroiset varajäsenet:
   • Sari Rautiainen, SAK:n Mikkelin seudun paikallisjärjestö
   • Markku Tietäväinen, TSL:n Mikkelin seudun Opintojärjestö ry
 • Ohjelmatoimikunnan nimeäminen
 • Hallituksen ja ohjelmatoimikunnan kokouspalkkiot
 • Jäsenmaksun määrääminen
 • Toimikauden 1.6.2019–31.5.2020 toimintasuunnitelma
 • Talousarvio kaudelle 1.6.2019–31.5.2020
 • Valitaan tilintarkastaja
 • Muut esille tulevat asiat

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää 1–3 kaupungin edustajaa Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuosikokoukseen 1.11.2019 ja päättää ohjeista kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi Outi Kaurian ja antoi ohjeeksi esittää, että kaupunginjohtaja Timo Halonen jatkaa Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.