Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Tilannekatsaus elinvoimaohjelmatyöryhmän toimenpide-esityksistä

MliDno-2017-1726

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston 9.10.2018 § 94 asettaman elinvoimatyöryhmän esitykset vuoden 2019 toimenpiteiksi elinvoimaohjelman toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen liittyen käsiteltiin jaostossa 5.2.2019 § 10. Toimenpide-esitykset päätettiin tuolloin lähettää viranhaltijoista ja sidosryhmien edustajista koostuvalle elinvoimatyöryhmälle jatkokäsittelyyn ja sitä kautta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Elinvoimatyöryhmän organisoinnista vastaava strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esittelee kokouksessa konserni- ja elinvoimajaostolle toimenpide-esitysten tämänhetkistä käsittelytilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.