Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajan vaihtuminen (lisäpykälä)

MliDno-2019-851

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohjeen kohdassa 4.6 (Ennakkokannan pyytäminen) todetaan, että tytäryhtiöllä on velvollisuus pyytää kaupungin ennakkokantaa mm. toimitusjohtajan valinnasta ja palkkauksesta.

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajuus ja isännöinti on järjestetty yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa siten, että Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana ja kohteiden isännöitsijänä on toiminut yhtiöiden välisen palvelusopimuksen perusteella Mikalo Oy:n työntekijä. Palvelusopimus on päivitetty viimeksi 1.8.2019, ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Henkilöstö- ja tehtävänjakomuutosten vuoksi Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja ja isännöitsijä on jouduttu vaihtamaan. Koska palveluntarjoaja eli Mikalo Oy pysyy samana, ei asiasta ole pyydetty erikseen ennakkokantaa kaupungilta. Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana ja kaikkien yhtiön kohteiden isännöitsijänä toimii 25.9.2019 alkaen Mikalo Oy:n työntekijä Matti Lappalainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajavaihdoksen tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösesityksen seuraavaksi:

Asiassa ei ole pyydetty konserniohjeen mukaista ennakkokantaa kaupungilta, konserni- ja elinvoimajaosto kehottaa Mikkelin asumisoikeus Oy:tä vastaisuudessa konserniohjeen mukaiseen toimintaan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajavaihdoksen tiedoksi.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty päätösesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että konserni- ja elinvoimajaosto päätti lisätä toimitusjohtajan esittelyn pöytäkirjaan: Lappalainen on työskennellyt aiemmin mm. isännöitsijänä Arenna Oy:ssä ja Ovenia Oy:ssä, hallintojohtajana Etelä-Savon ELY-keskuksessa, hallintopäällikkönä Etelä-Savon ympäristökeskuksessa sekä talous- ja hallintopäällikkönä Helsingin kauppakorkeakoulussa Mikkelissä. Hän on myös osallistunut rakennuttajan edustajana erilaisiin rakennushankkeisiin. Lappalainen on suorittanut FM-tutkinnon, johtamisen erikoisammattitutkinnon ja isännöitsijän ammattitutkinnon.

Tiedoksi

Jouni Riihelä, Matti Lappalainen, Hannu Sormunen, Ulla Yli-Karro

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.