Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Metso Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2019

MliDno-2019-1803

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallinnoimista rahastoista kolme omistaa Metso Oyj:n osakkeita seuraavasti:

  • Mikkelin kaupungin opintorahasto, 42 kpl
  • Isättömien lasten opintorahasto, 28 kpl
  • Mikkelin Lyseon rahasto, 41 kpl
  • Yhteensä 111 kpl

 

Metso Oyj on lähettänyt osakkeenomistajille kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään ti 29.10.2019 klo 11.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.

Ylimääräisen yhtiökokouksen aiheena on yhtiön osittaisjakautumiseen liittyvät päätökset, joista on esityslistalle kirjattu seuraava selostus:

Metso julkisti 4.7.2019 Metson osakeyhtiölain mukaisen osittaisjakautumisen toimivaan yhtiöön eli Outotec Oyj:hin. Osittaisjakautumisen seurauksena kaikki sellaiset Metson varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka liittyvät Metson Minerals-liiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat Metson Minerals-liiketoimintaa, siirtyvät ilman Metson selvitysmenettelyä Outotec Oyj:lle. Metson osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden.

Osittaisjakautumisen tarkoituksena on luoda johtava prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille tarjoava yhtiö. Yhdistynyt yhtiö hyödyntää molempien yhtiöiden vahvuuksia, mukaan lukien teknologia ja tutkimus- ja kehitystyö, laadukkaat tuotteet, prosessiosaaminen, koko ja maailmanlaajuisesti ulottuva palvelutarjonta. Yhdistyminen tuottaa merkittäviä hyötyjä kaikille sidosryhmille. Yhdistynyt yhtiö hyötyy myös vahvasta vapaasta kassavirrasta ja vakaasta pääomarakenteesta. Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymisen johdosta Metso nimetään uudelleen nimellä Neles, ja siitä tulee maailmanlaajuisesti tunnettu virtauksensäätöön keskittynyt yhtiö, jolla on erittäin houkuttelevat markkina-asemat."

Toteuttaakseen osittaisjakautumisen Metson hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous

  • Hyväksyy jakautumissuunnitelman ja päättää osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti
  • Hyväksyy yhtiöjärjestyksen 1 § (toiminimi ja kotipaikka) ja 2 § (toimiala) muutokset osittaisjakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä
  • Hyväksyy osittaisjakautumisen jakautumisvastikkeen
  • Hyväksyy Metso Oyj:n osakepääoman alentamisen jakautumissuunnitelman mukaisesti 90 000 000 eurolla 50 982 843,80 euroon osittaisjakautumisen yhteydessä. Määrä, jolla Metson osakepääomaa alennetaan, käytetään varojen jakamiseksi Outotecille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokousedustajan Metso Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi kokouskutsun tiedoksi, kokousedustajaa ei nimetty.

Tiedoksi

Nimetty edustaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.