Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Konsernivastuuhenkilöiden selvitykset omistajapoliittisten linjausten tavoitteisiin liittyen

MliDno-2016-2270

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 5.3.2019 § 24 omistajapoliittisten linjausten päivitystyöryhmän esityksen mukaisesti pyytää merkittävien tytäryhtiöiden, kuntayhtymien, säätiöiden, liikelaitosten ja taseyksikön konsernivastuuhenkilöiltä yhteistyössä yhteisöjen kanssa laadittavia selvityksiä siitä, millä tavoin omistajapoliittisissa linjauksissa määriteltyjä tavoitteita on lähdetty toteuttamaan. Toteutumattomista kehittämistavoitteista pyydettiin esittämään samassa yhteydessä toteutussuunnitelmat.

Kooste konsernivastuuhenkilöiden laatimista selvityksistä on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee selvitykset tiedoksi ja antaa konsernivastuuhenkilöille mahdolliset tarpeelliseksi katsomansa evästykset.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.