Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkaminen

MliDno-2018-2328

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki osti Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n osakkeet 7.5.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kiinteistöyhtiöllä ei ole muuta omaisuutta kuin Mannerheimintiellä sijaitseva kiinteistö. Kiinteistöllä sijaitsee huonokuntoinen rakennus, joka on tarkoitus purkaa. Yhden kiinteistön omistavan kiinteistöosakeyhtiön hallinnointi ja ylläpitäminen ei ole perusteltua kaupungin kannalta. Yhtiön omaisuus on mahdollista siirtää osakkeiden omistajalle eli Mikkelin kaupungille purkamalla kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistöosakeyhtiön purkaminen tapahtuu selvitysmenettelyn kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n purkamisen hyväksymistä selvitysmenettelyn kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.