Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-786

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 11.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Kamarimusiikkisalissa, Sointukatu 1, Mikkeli.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Esitetään:

 • hallituksen esitys tilinpäätökseksi
 • hallituksen toimintakertomus
 • tilintarkastuskertomus
 • hallintoneuvoston lausunto
 • Päätetään:
  • tilinpäätöksen vahvistamisesta (emoyhtiö ja konserni)
  • voittovarojen käytöstä ja osingonjakopäivästä
   • Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoina 60,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.519.500,00 euroa. Osingonjakopäiväksi ehdotetaan 31.5.2018.
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2015
 • Päätetään:
  • hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, päivärahoista ja muista korvauksista.
   • Hallintoneuvoston voimassa olevat palkkiot ovat:
    • puheenjohtaja 6 600 €/v
    • varapuheenjohtaja 5 280 €/v
    • jäsen 300 €/kokous
  • Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
   • Yhtiöjärjestys sallii 36 jäsentä. Yhtiökokouksessa 2017 on jäsenmääräksi vahvistettu 29. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 28. Hallitus ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 29.
  • Hallintoneuvoston jäsenten vaali
   • Yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä määritellyn vuoron mukaan eroaa vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenistä kolmasosa.
    • Erovuorossa ovat tänä vuonna:
     • Hirvonen Teemu, Savonlinna
     • Mattila Jaakko, Juva
     • Myllys Ahti, Rantasalmi
     • Mäkinen Matti, Hankasalmi
     • Nissinen Harri, Joutsa
     • Ollikainen Jukka, Mäntyharju
     • Partanen Lasse, Sulkava
     • Rannanpiha Kari, Savonlinna
     • Seppälä Arto, Mikkeli
     • Vartiainen Jaana, Mikkeli
     • Yli-Teevahainen Ari, Heinola
    • Kari Rannanpihaa ei voida yhtiöjärjestyksen 6 §:n takia valita uudelleen.
   • Valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
  • Kolmen varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.
   • Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava kolme varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuslain mukaan yhtiössä voidaan valita tilintarkastajaksi vain hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
   • Vuonna 2017 tilintarkastajina ovat toimineet:
    • Varsinaisina tilintarkastajina
    • Juho Himanen, KHT, Mikkeli
    • Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna
    • Aki Rusanen, JHTT, HTM, Mikkeli
    • Varatilintarkastajina
    • Harri Jylhä, KHT, Juva
    • Arto Saarinen, KHT, Jyväskylä
   • Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokousajankohdan 25.4.2018 tiedoksi sekä antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet ja esitykset hallintoneuvoston jäseniksi.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että hallintoneuvostossa jatkaisivat Arto Seppälä ja Jaana Vartiainen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.