Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pohjoismainen ystävyyskuntakokous Vejlessä 25.-28.6.2018

MliDno-2018-624

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungille on saapunut kutsu Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen, joka järjestetään Vejlessä 25.-28.6.2018 (maanantai ja torstai ovat matkapäiviä, tiistai ja keskiviikko kokouspäiviä).

Ystävyyskuntakokouksen teemana on "10 vuotta finanssikriisin jälkeen".

Ensimmäisenä kokouspäivänä keskitytään tuleviin haasteisiin. Jokaista kaupunkia on pyydetty valmistelemaan lyhyt tilannekatsaus ajankohtaisista asioista.

Toisen kokouspäivän teema on kokemustalous. Millaiset kokemukset ja "kaupunkielämä" houkuttelevat ja tuottavat lisäarvoa kansalaisillemme, vieraille ja matkailijoille tulevaisuudessa.

Vejlen kunta on kutsunut ystävyyskuntakokoukseen 7 osallistujaa kustakin ystävyyskaupungista (Borås, Molde ja Mikkeli) mukaan lukien kunkin kaupungin Pohjola-Nordenin edustaja ja  ystävyyskuntayhteyshenkilö. Matkalle voi osallistua myös kolme asiantuntijaa, jotka työskentelevät em. aihealuiden parissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajat Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen Vejleen 25.-28.6.2018 ja pyytää Mikkelin Pohjola-Norden ry:tä nimeämään edustajan matkalle.

Kaupungin edustajien ja Mikkelin Pohjala-Norden ry:n edustajan matkakustannukset maksetaan ystävyyskuntatoimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti siirtää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.