Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 25.4.2018 (lisäpykälä)

MliDno-2018-741

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 15.00 Teatterin kahviossa, Mikkelin Teatteri, Savilahdenkatu 11, 2. krs. Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Vuosikertomus vuodelta 2017
 • Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 ja tilintarkastajien lausunto
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
 • Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 • Talousarvio vuodelle 2018
 • Jäsenmaksu vuodelle 2018
  • Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä 20 euroa / henkilöjäsen ja 200 euroa yhteisöjäsen.
  • Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle, että kannatusyhdistyksen jäsenmaksuksi määrättäisiin 20 euroa / henkilöjäsen ja 200 euroa / yhteisöjäsen
 • Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosiksi 2018-2019
  • Hallituksen jäseninä ovat olleet :
   • Tikka Marjukka, puheenjohtaja
   • Lahikainen Markku, varapuheenjohtaja
   • Häkkinen Maisa (10.5.2017 saakka)
   • Jantunen Riitta-Leena
   • Partanen Helena
   • Pitkänen Jaakko
   • Pia Puntanen (10.5.2017 alkaen)
   • Toivonen Hannu, Mikkelin kaupungin edustaja
   • Viitanen Marjaana Mikkelin teatterin näyttelijäyhdistys ry:n edustaja
   • Virtanen Alice
  • Erovuoroisina ovat Riitta-Leena Jantunen, Pia Puntanen, Jaakko Pitkänen ja Marjaana Viitanen
 • Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodeksi 2018
  • Tilintarkastajana on toiminut Finnpartners BDO Oy, tilintarkastusyhteisö
 • Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2018
  • Hallituksen jäsenen palkkio on tällä hetkellä kaksi ensi-iltakorttia. Kokouspalkkiot maksetaan yhdistyksessä voimassa olevien periaatteiden ja taksojen mukaisesti. Hallituksen kokoukset pj ja sihteeri 142,50e/kokous. Jäsenille 95e/kokous ja lisäksi johtotiimin kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajistolle (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 68 e/kokous.

Konserni- ja elinvoimajaoto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhdistyksen vuosikokouksiin kaupungin edustajaksi hallintojohtajan ja varalle sivistysjohtajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee vuosikokousajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää hallituksen jäseniksi Riitta-Leena Jantusta ja ehdollisesti Katariina Von Pandy-Seurujärveä (mikäli Hannu Toivonen eroaa hallituksen jäsenyydestä ennakkoilmoituksensa mukaisesti).

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.