Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2018

MliDno-2018-706

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18.4.2018 klo 13.00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, kokoustilassa.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Tilinpäätös
 • Vastuuvapaus
 • Voiton käsittely
 • Mikkelin Mikaeli oy:n tilikauden liikevaihto oli 303 968,35 euroa, suluissa vastaavat luvut vuodelta 2016 (428 679,93 €). Liikevaihto laski lähes 30 %. Taseen loppusumma oli 337 171,53 euroa.(356.510,11 €). Yhtiön liiketappio oli 3 538,63 euroa (liikevoitto 39.722,55 €) ja tilikauden tulos -2.436,72 euroa (31 973,83 euroa)
 • Hallituksen jäsenten valinta
  • Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi .1.1.-24.4.2017 Ari Liikanen ja 25.4.2017 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen Heikki Nykänen. Hallituksen jäseninä olivat Jukka Tikka, Ritva Ohmeroluoma, Hannu Savisalo, Ulla Savisalo ja Raimo Heinänen / 25.4.jälkeen Ismo Rahikainen. Varajäseninä olivat 1.1.-24.4. Pentti Puolakka, Tuukka Savisalo ja Heikki Siira. 25.4. alkaen varajäseninä olivat llkka Partti, Tuukka Savisalo ja Armi Salo-Oksa.
 • Palkkiot
 • Tilintarkastajan valinta

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.