Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Metsäsairila Oy:n ennakkokantapyyntö yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

MliDno-2018-692

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsäsairila Oy:n yhtiökokous esitetään pidettäväksi 24.4.2018. Tavoitteena on, että huhtikuussa pidettävässä yhtiökokouksessa voitaisi noudattaa päivitettyä yhtiöjärjestystä.

HaIlitus esittää yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset

 • Hallitusta koskeva pykälä:
  • Hallituksen varajäsenet jätetään pois
 • Tilintarkastajien valintaa koskeva pykälä:
  • Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatil¡ntarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
 • Muut muutokset:
  • Kokouksessa on esitettävä:
   • 1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen (toimintakertomus jää pois).
  • Kokouksessa on päätettävä:
   • Kohta 7 (maksupolitiikan perusteista) jätetään pois
   • Kohta 8(entisessä 9) tilintarkastaja ja tarv¡ttaessa varatil¡ntarkastaja (ent. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat)

Metsäsairila Oy pyytää Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaostolta päätöstä ennakkokantana yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää ennakkokantana, että se hyväksyy edellä mainitut muutokset Metsäsairila Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.