Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018

MliDno-2018-740

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 13.00 osoitteessa: Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone A3.6. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita

 • Vuoden 2017 Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset
 • Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen vahvistaminen
  • Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön tilinpäätöksen
 • Taseen osoittaman tuloksen käsittely
 • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja heidän sijaisilleen
 • Tilintarkastajan valinta
  • Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.
 • Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2018 valittaville hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2.000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000 euroa
  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8.000 euroa
  • Kokouspalkkio
   • hallituksen jäsenelle on 400 euroa/kokous
   • hallituksen kokousta johtavalle puheenjohtajalle 800 euroa/kokous
   • nimitysvaliokunnan jäsenelle 400 euroa/kokous
   • nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 800 euroa/kokous
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
 • Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
   • Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva
   • Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku
   • Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote
   • Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemi
 • Nimitysvaliokunta esittää uudeksi hallituksen jäseneksi
  • Marita Toikka, kaupunginjohtaja, Kouvola
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Mikander ja varapuheenjohtajaksi Jussi Vira.
 • Ohjausryhmän valitseminen
  • Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat ohjausryhmän nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sekä uusina jäseninä Maija Kaltakari, Juha Tiitta, Heli Knutars ja Christina Söderlund.
   • Fredrik Lindström, hankintajohtaja, Turku
   • Heikki Siira, talousjohtaja, Mikkeli
   • Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, Kouvola
   • Maija Kaltakari, henkilöstöjohtaja, Carea
   • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, Rovaniemi
   • Sinikka Valtonen, henkilöstöjohtaja, Turku
   • Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Kerava
   • Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
   • Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
   • Valtteri Mikkola, controller, Turku
   • Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
   • Kari Turkia, toimitusjohtaja, Kymijoen Ravintopalvelut
   • Anu Karkinen, hallintojohtaja, Kirkkonummen kunta,
   • Vesa Rantala, kunnanjohtaja, Taivassalon kunta
   • Jorma Haapanen, palvelujohtaja, Kotkan kaupunki
   • Teppo Verronen, kaupunginkamreeri, Kerava
   • Juha Tiitta, toimitusjohtaja, Kotkan asunnot Oy
   • Heli Knutars, kunnanjohtaja, Posion kunta
   • Christina Söderlund, henkilöstöpäällikkö, Salon kaupunki
 • Nimitysvaliokunnan valinta vuodelle 2018 – 2019
  • Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Turku, Kouvola ja Lappeenranta) ovat valmistelleet esityksen nimitysvaliokunnan kokoonpanosta vuosille 2018 – 2019. Esityksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan kuuluvat
   • Kim Moisiolinna, konserniohjauksesta vastaava controller, Turku (puheenjohtaja)
   • Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
   • Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja, Lappeenranta (varapuheenjohtaja)
   • Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
   • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, Rovaniemi
   • Nimitysvaliokunnan sihteeri: Kati Kälviäinen, talous- ja hallintojohtaja, Kunnan Taitoa Oy
 • Kunnan Taitoa Oy:n strategian vahvistaminen

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, ettei kaupunki lähetä yhtiökokousedustajaa kokoukseen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.