Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Konsernirakenteen tiivistämisselvityksen valmistelutilanne

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu. Konsernirakenteen osalta konserni- ja elinvoimajaosto selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

Valmistelun taustaksi kartoitetaan nykytilaa ja jo tehtyjä selvityksiä. Konsernirakennetta käsiteltiin mm. kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2016 § 42 vastauksessa valtuustoaloitteeseen; konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja palvelutehokkuus.Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 20.2.2017 § 15  Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset.

Konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi konsernirakennetta koskevat aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat.

Kokouksessa asiaa selostaa konsernitarkastaja Aleksi Paananen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee konsernirakennetta koskevat selvitykset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäseniksi Olli Marjalaakson, Raimo Heinäsen, Arto Seppälän, Jukka Saikkosen, Outi Kaurian ja Timo Halosen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että seuraavaan jaoston kokoukseen tuodaan esitys työohjelmasta ja valmisteluaikataulusta ja sen jälkeen päättää lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto käy läpi alustavan työohjelman ja valmisteluaikataulun ja päättää sen jälkeen lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.

Tiivistämisselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia:

 • Yhtiöiden tavoitteet
 • Tuloutus
 • Taloudellisen aseman arviointi
 • Tulevat investointihankkeet
 • Perusteet omistukselle
 • Konsernirakenteen kehittäminen
 • Konserniohjauksen toteutus

Tehtävän laajuden ja haastavuuden vuoksi selvitys saattaa vaatia myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden käyttämistä. 

Työohjelma ja alustava aikataulu käydään läpi kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päätää käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen, keskustelee selvityksen toteuttamistavasta ja aikataulusta sekä antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen liitteenä olevan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti pyytää kaupunginhallitukselta konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun lisäaikaa huhtikuun 2018 loppuun asti.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaostolle selostetaan elinvoimaohjelman tämänhetkinen valmistelutilanne osa-alueittain seuraavan alustavan sisällön mukaisesti:

 • 1. Elinvoimaohjelman lähtökohdat (elinvoiman kolme ulottuvuutta: resurssien kokonaisuus (kova elinvoima), sosiaalinen vuorovaikutus (eli "pöhinä") & uuden luominen (eli luovuus ja uusiutuminen), kytkeytyminen muihin ohjelmiin yleiset tavoitteet ja (valtuustotason) mittarit
 • 2. Osaaminen ja TKI-toiminta / yleiskuvaukset:
  • Toimintaympäristö & nykytila
  • Yritysten tarpeista lähtevä koulutus & korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö
  • Kehittämisalustat / kuvaus, tavoitteet ja mittarit
   • MemoryCampus
   • EcoSairila
   • ”Kalevankankaan hyvinvointikampus”
 • 3. Asiakaslähtöiset yrityspalvelut / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
 • 4. Matkailu- ja vapaa-ajanohjelma / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit
 • 5. Työllisyydenhoito elinvoimaohjelmassa
 • 6. Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä
 • 7. Kaupunkimarkkinoinnin kiinnittyminen elinvoimaohjelmaan

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja konsernitarkastaja Aleksi Paananen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto kävi läpi alustavan työohjelman ja valmisteluaikataulun sai kaupunginhallitukselta valmisteluaikaa huhtikuun loppuun. Tiivistämisselvitys tuodaan konserni- ja elinvoimajaoston hyväksyttäväksi toukokuun kokoukseen.

Tiivistämisselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia:

 • Yhtiöiden tavoitteet
 • Tuloutus
 • Taloudellisen aseman arviointi
 • Tulevat investointihankkeet
 • Perusteet omistukselle
 • Konsernirakenteen kehittäminen
 • Konserniohjauksen toteutus

Tiivistämisselvityksen valmistelutilanne käydään läpi kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun liittyen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että konserni- ja elinvoimajaosto pitää iltakoulun 26.4.2018 klo 16.00 alkaen.

Merkitään,​ että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni-​ ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.