Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistyksen vuosikokous 26.10.2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-2063

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 26.10.2017 Klo 13.00 osoitteessa Etelä-Savon Maakuntaliitto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 10, 50100 Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Vuosikertomus 1.6.2016-31.5.2017
 • Tilikauden 1.6.2016-31.5.2017 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapaudenyöntäminen tilivelvollisille.
 • Hallituksen jäsenten vaali
 • Hallituksen jäseninä jatkavat:
  • Kirsi Olkkonen, Mikkelin kaupunki
  • Annukka Ruuskanen, Työväen Näyttämöiden Liitto ry
  • Sirkka-Liisa Laatunen, TSL:n Mikkelin Opintojärjestö
 • Erovuoroiset jäsenet:
  • Kari Suhonen, Työväen Näyttämöiden Liitto ry
  • Markku Turkia, Mikkelin kaupunki
  • Katriina Honkanen, Työväen Näyttämöiden Liitto ry
  • Marjukka Tikka, Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry
  • Lisäksi Elli Aaltonen, Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry, on ilmoittanut jättävänsä hallituksen kesken 2-vuotisen kautensa. Hänen tilalle valitaan yhdeksi vuodeksi uusi jäsen.
 • Erovuoroiset varajäsenet:
  • Markku Himanen, SAK:n Mikkelin seudun paikallisjärjestö
  • Markku Tietäväinen, TSL:n Mikkelin seudun Opintojärjestö ry
 • Ohjelmatoimikunnan nimeäminen
 • Hallituksen ja ohjelmatoimikunnan kokouspalkkiot
 • Jäsenmaksun määrääminen
 • Toimintakauden 1.6.2017-31.5.2018 toimintasuunnitelma
 • Talousarvio kaudelle 1.6.2017-31.5.2018
 • Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 • Muut esille tulevat asiat
  • Työväen näyttämöpäivien sääntömuutokset
  • Pankkitunnusten siirtäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuosikokoukseen 26.10.2017 ja päättää mahdollisista ohjeista kokousta varten.

Päätös

Koserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen, varalla hallintojohtaja Ari Liikasen ja ohjeeksi annettiin esittää hallituksen jäseneksi kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.