Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Etelä-Savon Energia Oy:n ajankohtaiset aiheet

MliDno-2017-1839

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28§ mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kaupunki on määritellyt talousarviossa 12 tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaostolle vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä yhteisön kanssa.

Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta.

Konserniyhtiöt pyydetään kuultaviksi  konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin klo 16:00 alkaen seuraavalla alustavalla aikataululla:

 • 10.10.2017 Etelä-Savon Energia Oy ja Metsäsairila Oy
 • 31.10.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Etelä-Savon Koulutus Oy
 • 14.11.2017 Mikalo Oy ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy
 • 21.11.2017 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Asumisoikeus Oy
 • 12.12.2017 Mikkelin Jäähalli Oy ja Mikkelin Ravirata Oy

Konserni- ja elinvoimajaostolla on mahdollisuus välittää ennakkokysymyksiä ja toiveita valmistelevan viranhaltijan tai konsernivastuuhenkilön välityksellä ennen varsinaista vierailuajankohtaa. Vierailun jälkeen konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitetyistä aiheista ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi alustavan vierailuaikataulun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi alustava vierailuaikataulu ja ohjeistus kysymyksiksi konserniyhtiöille.

Valmistelija

 • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjenjohtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 § mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Etelä-Savon Energia Oy:n tavotteet ja tavoitetasot vuoden 2017 talousarviossa:

 • Ympäristöystävällisen energian hankinta ja tuotanto
  • Varmistetaan ympäristöystävällisen ja paikallisten polttoaineiden saatavuus
  • Tuotannon ympäristöystävällisyyden ja kannattavuuden varmistaminen
  • Sähköntuotanto-osuuksien kannattavuuden parantaminen
 • Luotettava ja tehokas energian siirto sekä myynti
  • Siirto- ja lämpöverkkojen käytön ja rakentamisen optimointi
  • Sähkön myynnin kannattavuuden parantaminen
  • Kaukolämmön kilpailukyvyn turvaaminen
 • Uudet energiapalvelut
  • Aurinkoliiketoiminnan kasvu
  • Kannattava biokaasutuotanto
  • Jäähdytysratkaisujen toteutukset
  • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien säännöllinen kartoittaminen
 • Osaamisen kehittäminen

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihto: 52 milj. euroa
 • Tilikauden voitto: 1,5 milj. euroa
 • Osinko: 2,86 milj. euroa
 • Investoinnit: 17 milj. euroa
 • Ulkoinen velka: (ilman liittymismaksuja ja laskennallista verovelkaa): 92 milj. euroa
 • Sisäinen velka: 14,3 milj. euroa
 • Konsernitilin limiitti: 4 204 698,16 euroa
 • Omavaraisuusaste 16%
 • Henkilöstö: vakituinen 94 määräaikainen 7

Etelä-Savon Energia Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen ja toimitusjohtaja Erkki Karppanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen ja toimitusjohtaja Erkki Karppanen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.