Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vuonna 2018 luovutettavat tontit

MliDno-2018-252

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on vuonna 2018 tarjolla paljon erilaisia tontteja eri puolilta kaupunkia.

Erikseen haettavaksi laitettavia tontteja on omakotirakentamiseen, rivitalorakentamiseen, palvelutalorakentamiseen ja päiväkotirakentamiseen. Muun tyyppiseen rakentamiseen (esim. teollisuus, varasto, muu toimitila) on tontteja jatkuvasti tarjolla etupäässä Tuskun alueelta.  Niitä ei erikseen laiteta haettaviksi vaan ne räätälöidään hanke kerrallaan, johtuen siitä, että tällaiset hankkeet ovat luonteeltaan erityyppisiä kuin asuinrakentaminen tai siihen tukeutuva päiväkotirakentaminen ovat.

Liitteenä on lista kaikista niistä tonteista, jotka vuoden 2018 aikana laitetaan erikseen haettaviksi. Tontteja on yhteensä 49 kpl. Tonttien saajat ratkaistaan joko arpomisen tai tarjouskilpailun avulla. Mikäli tontteja ensi vaiheessa jää jakamatta, voi niitä sen jälkeen hakea jatkuvan haun periaatteella. Vuonna 2018 haettaviksi laitettavat tontit ovat pääosin rakennettavissa siten, että rakentamisen niille voi aloittaa vuoden 2018 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.