Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 17 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen,​ Mikkelin Asumisoikeus Oy/Riikolankatu 1 A1,​ 20.12.2017
§ 18 Asukasvalinnat,​ Mikalo Oy,​ 20.12.2017

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 44 Lupahakemus telttakatokselle Hallitustorilla,​ Tmi Esa-​Matti Pietilä,​ 18.12.2017
Hankintapäätökset:
§ 6 Hallituskadun terassialueen vuokraoikeus vv. 2018-​2020,​ 13.12.2017

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040,​ rakennetun ympäristön lisäinventointi / hankintapäätös ,​ 11.01.2018
§ 26 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040,​ arkeologinen selvitys / hankintapäätös ,​ 20.12.2017
§ 27 Osallistuminen Mikkelin kansalaisfoorumiin 14.12.2017,​ 20.12.2017

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 1 Asuinpientalotontin 491-​29-​12-​3,​ Huldankuja 2 varauksen raukeaminen,​ 03.01.2018
§ 2 Rivitalotontin rakennuspaikan varauksen raukeaminen,​ Annila,​ 03.01.2018
§ 3 Omakotitalotontin 491-​7-​32-​8 varausajan jatkaminen,​ Riihimäenkatu 2a ,​ 03.01.2018
§ 5 Tontin 491-​28-​1-​19 uudelleenvuokraaminen,​ Nikkarinkuja 5,​ Visulahti,​ 08.01.2018
§ 6 Asuinpientalotonttien varausten jatkaminen,​ 08.01.2018
§ 7 Maa-​alue järjestely Rokkala,​ kortteli 2,​ 09.01.2018
§ 8 Rakennuspaikan varaaminen Jouni Kekkoselle / perustettavan yhtiön lukuun,​ 09.01.2018
§ 14 Erillispientalotontin 491-​20-​100-​4 varaaminen,​ Luoti 8,​ ,​ 11.01.2018
§ 168 Määräalojen myyminen Mikkelin Pesula Oy:lle ,​ 12.12.2017
§ 170 Omakotitontin 491-​19-​28-​1 myyminen,​ Döbelninkatu 35,​ Peitsari,​ 18.12.2017
§ 171 Vuokra-​alueen myyminen tilasta Anttola 491-​429-​1-​932,​ os. Sydänmaantie 52,​ Anttola,​ 18.12.2017
§ 172 Omakotitontin 491-​29-​8-​2 varauksen jatkaminen,​ Moisionrannantie 3,​ Annila,​ 21.12.2017

Kaupunginpuutarhuri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 40 Angry Birds go snow -​tapahtuma 17.2.2018,​ 12.12.2017

Kunnossapitopäällikkö
Muut päätökset:
§ 9 Raviradantien katuvalopylväsbanderollit,​ 13.12.2017

Lomituspalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 27 Maatalouslomittaja Tiina Tiusasen työsuhteen vakinaistaminen 1.1.2018 lukien,​ 20.12.2017

Metsätalousinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 1 Metsästysalueen vuokraukset 2018/ Pelloksen Erämiehet ry,​ 03.01.2018
§ 2 Metsästysalueen vuokraukset 2018/ Otavan Erämiehet ry,​ 03.01.2018
§ 3 Metsästysalueen vuokraukset 2018/ Korpijärven Eräveikot ry,​ 03.01.2018
§ 4 Kirjoitusvirheen korjaus / Metsästysalueen vuokraukset 2018 /Pelloksen Erämiehet ry,​ 11.01.2018
Hankintapäätökset:
§ 1 Option käyttö/ Puutavaran kuljetuspalvelut,​ 05.01.2018
§ 2 Option käyttö/ Ympäristönhoito-​ ja puunkaatopalvelut/ Metsänhoitoyhdistys Etelä-​Savo,​ 05.01.2018
§ 3 Option käyttö/ Ympäristönhoito-​ ja puunkaatopalvelut/ Tallyman Oy,​ 05.01.2018

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 75 Osoitteen korjaus kiinteistölle 491-​429-​1-​92 Anttolassa,​ 13.12.2017

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat,​ vesiosuuskunnat
Avustuspäätökset:
§ 47 Kelkantien parantamisavus lisäavustus 2017,​ 14.12.2017
§ 48 Kunnossapitoavustukset 2017 uudet järjestäytyneet yksityistiet,​ 14.12.2017
§ 49 Harjumaan ala-​asteen yt/ Liittymän parantaminen lisäavustus 2017,​ 19.12.2017
§ 50 Keitaan yksityistie perusparannushanke,​ 30.12.2017
Liikennepäätökset:
§ 1 Sulkupuron metsätie /Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen,​ 30.12.2017

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§ 11 Kadunpitopäätös 2017,​ 13.12.2017
§ 12 Savilahdenkadun välin Juontotie-​Saattotie liikenteenohjaussuunnitelma,​ 13.12.2017
§ 13 Oravinkadun suojatien merkitseminen Mäkituvantien liittymässä,​ 13.12.2017
§ 14 Torpantien hidasteiden varoitusmerkit,​ 13.12.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-​oikeuttaan,​ koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.