Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marita Hokkanen ja Marja Kauppi. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä torstaina 1.2.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kauppi ja Markku Himanen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Heikkilä ja Markku Aholainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.