Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 30.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Jätehuoltoselvitykset:

  • Sako-​ ja umpikaivolietteiden kuljetusten nykytilaselvitys
  • Jätteen taajamakuljetusten nykytilan selvittäminen
  • Jätteen perusmaksuselvitys

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
Vastaanottokokouksen pöytäkirja 30.10.2017: Mikkelin Urheilupuiston yleisurheilun suorituspaikkojen peruskorjaus rakentamisurakka

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
Kirje 9.1.2018 Etelä-​Savon ELY-​keskukselle: Ilmoitus Iso-​Vuolingon alaisen pohjapadon vedenpinnankorkeusmittaukset vuodelta 2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.