Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 TA 2018 raami, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2017-1748

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja kertoo talousarvion valmistelutilanteen ja toteaa kaupunginhallituksen 22.8.2017 talousarvion valmistelua ohjaavan raamin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.