Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muutos tositteiden hyväksyjiin ja asiatarkastajiin, tekninen toimi 2017, lisäys

MliDno-2016-2469

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan hallintokuntien vuoden 2017 laskujen asiantarkastajista ja hyvksyjistä on tehtävä luettelo joulukuussa 2016. Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen tilauksen numero (jos eri tarkastaja/hyväksyjä kuin varsinaisella tulosyksiköllä), hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiatarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräaikainen henkilö.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tiliöinti ja todeta laskun sisällön oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Em. ohjeita noudattaen teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat on koottu oheiseen liitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2017 laskujen ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskuksen tositteiden hyväksyjien ja asiatarkastajien listaa on päivitetty henkilöstömuutosten vuoksi. Tehdyt muutokset on merkitty erivärisellä fontilla taulukon sivuille 6-7.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät ja asiatarkastajat esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen tilakeskus -tulosalueen vuoden 2017 laskujen hyväksyjiin tehdään lisäys.
Kunnossapitorakennuttaja Teuvo Martikaiselle haetaan laskujen hyväksymisoikeus seuraaviin kiinteistöjen ylläpidon tulosyksiköihin:

Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito:140267131 ja 140267132

Kiinteistöjen kunnossapito:
Rakennustekniset -, LVIA- ja sähkötyöt 140267141, 140267142, 140267143, 140267151, 104267152 ja 140267153

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2017 tilakeskuksen kiinteistöjen ylläpidon laskujen hyväksyjiin kunnossapitorakennuttaja Teuvo Martikaisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilakeskus, Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, asiontipiste/Marianne Tavast-Pasonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.