Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeus 21.8.2017/17/0177/4
Hallinto-oikeus on hylännyt Hannu-Pekka Honkasen valituksen Mikkelin kaupungin rakennuslautakunnan päätöksestä 24.9.2015 § 48, jolla lautakunta hylkäsi Honkasen oikaisuvaatimuksen johtavan rakennnustarkastajan tekemästä rakennustarkastajan valinta koskevasta päätöksestä.

Kaupunginhallitus 5.6.2017 § 199
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 23.5.2017 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 14.8.2017 § 27
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan 20.6.2017 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
Pöytäkirja 13.7.2017: Katajalahdentie K7 ja KLV K12J, rakentamisurakan urakkaneuvottelu

Aluehallintovirasto
Päätös 21.7.2017: Pursialan voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 7a muuttaminen, Mikkeli

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.