Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Edustajan ja mahdollisen varaedustajan nimeäminen Vesiliikelaitoksen johtokuntaan

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2017 - 2019:

 • Kasvatus- ja opetuslauakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,
 • kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Otavan Opiston johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seuraavat henkilöt:

 • Kasvatus- ja opetuslautakunta: Jenni Tissari
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Pekka Pöyry
 • Kaupunkiympäristölautakunta: Jyrki Koivikko

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti

 • hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan, Haukivuoren, Mikkelin pitäjän, Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,
 • kasvatus- ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Otavan Opiston johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 kokouksessaan oikeuttanut kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta nimeää edustajan sekä mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaana Strandman esitti varsinaiseksi edustajaksi Jaakko Väänästä ja Mali Soininen esitti varaedustajaksi Paavo Puhakkaa.

Hyväksyttiin yksimielisesti varsinaiseksi edustajaksi Vesiliikelaitoksen johtokuntaan vuosiksi 2017-2019 Jaakko Väänänen ja varaedustajaksi Paavo Puhakka.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, Vesiliikelaitoksen johtokunta, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta, luottamushenkilörekisterinhoitaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.