Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaikataulu 2018

MliDno-2017-2519

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksista on loppuvuoden 2018 osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi: 

4.9. talousarvioinfo
18.9. heinäkuun seuranta
20.9. klo 12-16 exkursio Mikkelissä
2.10.
23.10. talousarvioesitys
20.11. lokakuun seuranta
11.12. 

Kokousten aikataulu määräytyy pitkälti talousarvion aikataulujen mukaan.

Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 16.15. Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Aikatauluun ja kokouspaikkaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Exkursion 20.9.2018 kohteet ovat jätevedenpuhdistuslaitos, Rantakylän yhtenäiskoulu sekä biokaasulaitos. Poikkeavasta ajasta ja kokouspaikasta ilmoitetaan kokouskutsun lisäksi sähköpostiviestillä heti, kun muutos on tiedossa.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Varsinaisten jäsenten ja kaupunginhallituksen edustajan lisäksi kokouksiin kutsutaan vammaisneuvosten, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat. Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat.

Varsinaisten kokousten lisäksi lautakunta järjestää syksyn aikana tutustumiskierroksen, jonka yhteydessä käydään palvelualueen kannalta ajankohtaisissa kohteissa kuten Rantakylän koululla ja Metsä-Sairilan alueen uusissa tai rakenteilla olevissa laitoksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun syyskaudelle 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.