Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 4.6.2018 § 221
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 22.5.2018 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Infra-​aluepalvelut
Pöytäkirja 13.6.2018: Revonkatu rakentamisurakan urakkaneuvottelu

Liikenne-​ ja viestintäministeriöön
Selvitys 14.6.2018 koskien selvityspyyntöä 31.5.2018 Mikkelin lentoaseman jatkosta
Liikenne- ja viestintäministeriölältä saatu vastaus 25.6.2017

Itä-​Suomen aluehallintovirastoon
Lausunto 14.6.2018  koskien lausuntopyyntöä 5.4.2018 Alkoholilakia

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.