Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 5 Rantakylän yhtenäiskoulun A-osan eteläpäädyn korjaus, rakennus- ja pääurakka, 22.04.2020

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Hankintapäätökset:
§ 4 Lentoaseman riista-aidan tolppien hankinta, 06.04.2020

Hallintopäällikkö/Tekninen toimi
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Pysäköintipalveluiden henkilökunnan lomauttaminen tuotannollisista syistä koronaviruspandemian seurauksena, 30.04.2020

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 6 Ranta-asemakaavan kumoaminen / Kaislaniemi, 21.04.2020
§ 7 Hankintapäätös / Poikkeamisluvat ja pienet kaavat tuntityönä, 21.04.2020
§ 8 Kinnarin alueen luontoselvitys, 04.05.2020

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 30 Alueen vuokraaminen Mikkelin Koskikalastajat ry:lle / Puuskankoski, 17.04.2020
§ 31 Rakennuspaikan varauksen jatkaminen, Minuntalli Oy, 22.04.2020
§ 32 Ankkurikadun katualueen luovutussopimus / Graani Oy, 23.04.2020
§ 33 Suomenniemen entisen kirjastotalon myynti, 24.04.2020
§ 34 Suomenniemen entisen kunnantalon myynti, 24.04.2020
§ 35 Tilojen 491-446-9-49 ja 491-446-9-52 myynti, 30.04.2020
§ 36 Omakotitontin 491-10-19-8 uudelleenvuokraus, Aumapolku 1, 05.05.2020
§ 37 Määräalan myyminen kiinteistöstä 491-20-9906-0, 06.05.2020
§ 38 Haukivuoren entisen nuorisotalon myynti, 06.05.2020

Kaupungininsinööri
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Rakennuttajamestari Jyrki Kurrosen irtisanoutuminen, 16.04.2020
§ 3 Toimistorakennusmestarin viran täyttämättä jättäminen, 07.05.2020
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 38 Katusuunnitelman hyväksyminen, Sepänkatu, 09.04.2020
§ 39 Katusuunnitelman hyväksyminen, Tukkilinja, 09.04.2020

Kaupunginpuutarhuri
§ 3 Niilonkallionpuiston maisemointisuunnitelma, 20.04.2020

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 3 Raatihuoneenkadun sulkeminen läpiajoliikenteeltä välillä Maaherrankatu- Mikonkatu ajalla 4.5-31.5.2020, 23.04.2020

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 5 Peltoalueiden vuokraaminen Jari Hahlille, 28.04.2020
§ 6 Peltoalueiden vuokraaminen Tuomo Koukoselle, 28.04.2020
§ 7 Peltoalueiden vuokraaminen Jaakko Matiskaiselle, 28.04.2020
§ 8 Peltoalueiden vuokraaminen Kari Sihvolle, 28.04.2020
§ 9 Peltoalueiden vuokraaminen Pertti Tuhkalaiselle, 28.04.2020
Muut päätökset:
§ 3 2. Kaupunginosan (Maunuksela) korttelin 6 osan tonttijaon muutos, 04.05.2020

Metsätalousinsinööri
Hankintapäätökset:
§ 1 Istutuspalvelujen hankinta 2020, 27.04.2020
Talouspäätökset:
§ 2 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 16.4.2020, 28.04.2020

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 13 Osoitteen muutos Laamastintien varren kiinteistölle 491-487-14-7 Anttolassa, 21.04.2020
§ 14 Osoitteen vahvistaminen kiinteistön 491-420-1-60 ravintolarakennukselle, PRT 1012198605, 21.04.2020

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 16 Hallituskadun terassialueiden vuokraus kesäkaudelle 2020, 09.04.2020
§ 17 Puistokonsertit kesällä 2020, 09.04.2020
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 23 Asukasvalinnat maaliskuu 2020/Newsec Oy, 23.04.2020
§ 24 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Olkkolankatu 1 A, 23.04.2020
§ 25 Asukasvalinnat tammi-maaliskuulta 2020 Mikalo Oy, 04.05.2020
Toriasioihin liittyvät päätökset:
§ 2 Hallitustorin myyntipaikkojen 10,11 ja 13 vuokraaminen Norman & Co Oy:lle, 20.04.2020
§ 3 Osuuskauppa Suur-Savon pop up tippaleivän myynti Hallitustorilla 30.4.2020, 20.04.2020
§ 4 Hallitustorin myyntipaikkojen 14 ja 15 vuokraaminen Rullikselle, 24.04.2020
§ 5 Tertin kartanon pop up -herkkukauppa hallitustorilla 30.4.2020 klo 11-14, 24.04.2020

Suunnitteluinsinööri
Liikennepäätökset:
§ 7 Ahonkadun ja Kivenkadun raskaan liikenteen ajokielto väillä Otavankatu-Nuijamiestenkatu, 05.05.2020
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 5 Nähtäville asettaminen, Juvantien kiertoliittymän yleissuunnitelma, 27.04.2020

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Avustuspäätökset:
§ 19 Hietamäen yt / parantamisavustus, 08.04.2020
§ 20 Pyhälammen yt / parantamisavustus 2020, 21.04.2020
§ 21 Ahtelan yt / parantamisavustus, 22.04.2020
§ 22 Asilan yt / parantamisavustus, 22.04.2020
§ 23 Majaniemen yt / Parantamisavustus, 23.04.2020
§ 24 Yksityisteiden siltarumpujen kartoitus, 05.05.2020

Vesilaitoksen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 9 Hankintapäätös, puhdistamon lukitusjärjestelmä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.