Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Vartiainen ja Jaakko Väänänen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.5.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.