Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 62 Mikkelin kaupungin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän määrittely sen laajentuessa PoSELYn toimivalta-alueelle 1.6.2020 alkaen

MliDno-2020-409

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
Janne Skott, logistiikkapäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki sekä Pohjois-Savon Ely-keskus ovat Mikkelin seudun joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia. Mikkelin kaupunki on osakkaana TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssa (LMJ Oy). Valtio ja ELY-keskukset ovat irtautuneet osakkuudesta ja luopuvat waltti-järjestelmästä vaiheittain kesään 2021 mennessä ja etsivät Waltti-kortille korvaavia ratkaisuja. Toimivaltaiset viranomaiset ovat velvollisia edistämään joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmien yhteensopivuutta liikenteen palveluista annetun lain 320/2017 mukaisesti.

Pohjois-Savon Ely-keskus sekä Mikkelin kaupunki ovat neuvotelleet Waltti-yhteistyöstä ja laatineet esitysluonnoksen Mikkelin kaupungin waltti- lippu- ja maksujärjestelmän laajentamisesta Mikkelin seudun muiden kuntien alueille 1.6.2020 alkaen. Näin saadaan Mikkelin työssäkäyntialue joukkoliikenteen lippu- maksujärjestelmän sekä asiakaskäytäntöjen osalta yhtenäisesti käyttöön.  
Mikkelin viranomaisalueena on tällä hetkellä kaupunki ja PoSEly:n viranomaisaluetta on Mikkelin seudun muut kunnat. Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä otettiin käyttöön Mikkelin kaupungissa 1.5.2016 alkaen. Kaupungilla ja PoSElyllä on tällä hetkellä käytössään teknisesti erilliset Waltti-lippu- ja maksujärjestelmät. Lippuhinnoittelun pohjana ovat samat matkavyöhykeet, mutta lippuhinnoittelu lipputuotteineen eroaa kaupungin ja PoSElyn toimivalta-alueilla. Lipputuotteiden lipputulokorvausten perusteeksi on hyväksytty erillinen nousukorvaussopimus kaupungin ja PoSElyn lipputuotteiden ristiinkäytölle eri viranomaisten linjoilla.
PoSEly- linjoja on jo yhdistetty Mikkelin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään väleillä Mikkeli – Juva ja Mikkeli – Kangasniemi liikenteissä, mutta kaupungin rajojen ulkopuolisille matkoille lippuotteet myydään PoSElyn lipputuotteiden mukaan. Mikkeli – Hirvensalmi ja Mikkeli – Puumala- välin liikenteet eivät ole vielä teknisesti Mikkelin kaupungin lippu- ja maksujärjestelmässä.

Mikkelin kaupungin Waltti- lippu- ja maksujärjestelmän laajentaminen Mikkelin seudun muiden kuntien alueille toimisi siten, että Mikkelin seudun joukkoliikenteessä väleillä Hirvensalmi – Mikkeli, Kangasniemi – Mikkeli, Juva – Mikkeli sekä Puumala – Mikkeli olisi voimassa yksi waltti-lippu- ja maksujärjestelmä, jota Mikkelin kaupunki ylläpitää. Kaikissa liikenteissä tulisi käyttöön nykyiset Mikkelin kaupungin lipputuotteet nykyisillä asiakashinnoilla. Mikkelin kaupunki ylläpitää koko joukkoliikenteen asiakaspalvelun sekä waltti-lippu- ja maksujärjestelmän, asettaa myyntiin lipputuotteet sekä vahvistaa niiden asiakashinnan seudullisesti. Markkinaehtoisen liikenteen kanssa tehdään erilliset sopimukset waltti-lipputuotteiden käytöstä. Tällä hetkellä waltti-lippujen osalta markkinaehtoista liikennettä on käytössä Hietanen – Mikkeli-välillä. Mikkelin kaupungin nykyiset 5 maksuvyöhykettä, A / B / C / D / E- vyöhykkeet sekä lippujen hinnoittelu kattavat PoSEly-liikenteet Kangasniemelle, Hirvensalmelle ja Juvalle. Puumalaan saakka Mikkelin lippu- ja maksujärjestelmään tulee asettaa asiakashinnoitteluineen 2 uutta vyöhykettä F ja G.

Lippu- ja maksujärjestelmän ylläpidosta sekä liikenteiden hoidosta sovitaan tarkemmin PoSElyn kanssa päivittämällä yhteistyösopimusta sekä asiointipistesopimusta. Lähtökohtana on, että uudistus ei lisää kaupungin työmäärää ja kaupungin kustannukset liikenteiden hoidossa eivät kasva. PoSEly korvaa kaupungille aiheutuvaa lisätyötä joko työllä tai rahalla. PoSEly voi esim. pitää yllä aikatauludataa lippujärjestelmän vaatimassa liikennemallissa.

Nykyisen yhteistyösopimuksen perusteella Mikkelin kaupunki osallistuu ajokaudella kesäkuu 2019 – toukokuu 2020 rahoitusosuudella 86.051,00 € (sis alv10%) Pohjois-Savon Ely-keskuksen joukkoliikenteiden liikennöintisopimusten kustannuksiin. Waltti-järjestelmän nousukorvaussopimuksen perusteella Mikkelin kaupunki maksoi vuonna 2019 lipputloja PoSEly-liikenteille n. 180.000 € (sis. alv 10%). Kokonaisuudessa Mikkelin kaupungin osuudet PoSEly- liikenteisiin vuonna 2019 olivat n. 270.000 €/vuodessa. PoSEly siirtyy Mikkelin seudun liikenteiden uusien sopimuskausien hankinnassa bruttosopimusiin 1.6.2020 alkaen. Bruttoliikenteessä lipputulot jäävät ostajalle. Liikenteissä saadut lipputulot jaetaan Mikkelin kaupungin ja PoSElyn kesken ja erillisistä nousukorvaussopimuksista luovuttaisiin. Liikennöinnin sopimushinnat jaetaan edelleen Mikkelin kaupungin, PoSElyn sekä seudun kuntien kesken. Lopullinen kaupungin ja PoSElyn kustannusosuus riippuu lipputulojen määrästä. Alustava arvio Mikkelin kaupungin maksuosuudeksi PoSElyn liikenteestä on noin 260.000 €/vuodessa. Kaupungin ja PoSElyn väliseen yhteistyösopimukseen tehdään kirjaus lipputulokompensaatiosta, jossa Ely-keskus sitoutuu korvaamaan, mikäli lipputulot jäävät arvioitua pienemmäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä laajennetaan Ely-keskuksen toimivalta-alueelle Mikkelin seudun joukkoliikenteessä väleille Hirvensalmi – Mikkeli, Kangasniemi – Mikkeli, Juva – Mikkeli sekä Puumala – Mikkeli. Mikkelin kaupungin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä otetaan Mikkelin seudullisessa joukkoliikenteessä käyttöön 1.6.2020 alkaen.
Lisäksi lautakunta myöntää tekniselle johtajalle oikeuden päättää tarkemmasta vyöhykkeiden ja lippujen asiakashintojen määrittelystä, sekä oikeuden sopia ELY-keskuksen kanssa pienistä tarvittavista muutoksista ja täsmennyksistä tässä esitettyyn yhteistyömalliin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että logistiikkapäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

ELY-keskuksen Mikkelin Waltti-lippujen myynti päättyy 31.5.2020. ELY-keskuksen Mikkelin liikennealueiden Waltti-lippujen myynti päättyy 31.5.2020. Kaupunkien Waltti-alueet laajenevat 1.6.2020 alkaen ja ELY-keskuksen Waltti-lippujen tilalle tulevat kaupunkien Waltti-liput lukuun ottamatta kaupunkien Waltti-vyöhykkeiden ulkopuolelle jääviä kuntia. Mikkelin kaupungin Waltti-alue laajenee Juvalle, Puumalaan, Hirvensalmelle ja Kangasniemelle. Waltti-vyöhykkeitä on seitsemän (A-G). Mikkelin lippu- ja maksujärjestelmään perustetaan uudet vyöhykkeet F ja G, joiden rajat ovat samat kuin nykyiset ELY-keskuksen vastaavat vyöhykerajat. ELY-keskuksen ostamilla reiteillä Mikkeli-Hirvensalmi, Mikkeli-Puumala ja Mikkeli-Juva kaupungin Waltti-liput tulevat käyttöön 1.6.2020 alkaen. Mikkeli-Kangasniemi -reitillä kaupungin Waltti-liput otetaan käyttöön kesällä 2021. Lippujärjestelmässä nykyiset asiakashinnat säilyvät ennallaan ja uusille F -ja G-vyöhykkeille vahvistetaan asiakashinnat.
Mikkelin kaupungin kaikki lipputuotteet ja tariffit ovat käytössä koko uudella Waltti-alueella lukuun ottamatta Mikkelin peruskoululaisten vuosilippuja, vuorokausilippuja ja mobiililippuja. Waltti-mobiilin käyttöönoton yhteydessä mobiililiput tulevat käyttöön koko alueella. Mikkelin kaupunki määrittää asiakashinnat uusille vyöhykkeille. Hinnat ja tuotteet lisätään myös waltti-itsepalvelukassojen tuotevalikoimaan. Seutuliikenteessä astuvat voimaan nykyiset Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen yleiset waltti-matkakortti- ja matkustusehdot sekä waltti-nettilatauspalvelun ja waltti-kaupan käyttöehdot.
Asiakaspalvelupisteena toimii kaupunginasiointipiste. Asiakaspalvelun joukkoliikenteen lipputuotteiden nykyinen palveluhinnasto koskee myös seutuliikenteen asiakkaita. Asiakkuuden vaihtuessa asiakas joutuu vaihtamaan korttia, joten näissä tapauksissa palvelu- ja korttimaksuja ei peritä. 

Mikkelin kaupungin Waltti- lippu- ja maksujärjestelmän laajentumisen yhteydessä muutetaan asiakkaiden etuusehtoja seuraavasti:
Päätoimisen opiskelijan tulee asua vakituisesti Mikkelin seudun kunnassa: Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju, Pertunmaa ja että opiskelijalippua myydään Suomessa sijaitsevassa peruskoulun, lukion, kansanopiston, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun tai korkeakoulun päätoimiselle opiskelijalle.
Oikeus maksutta kulkeviin lisätään näkövammaiselle sekä henkilön saattajalle, vammaisen on esitettävä näkövammaiskortti tai EU:n vammaiskortti sekä oikeus saattajaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin joukkoliikenteen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän uusi lipputuotemäärittely otetaan käyttöön 1.6.2020 alkaen.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus, Juvan kunta, Hirvensalmen kunta, Puumalan kunta, Kangasniemen kunta