Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus