Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 70 Kiinteistön 739-412-1-115 myyminen

MliDno-2019-608

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on saanut testamentilla Savitaipaleen kunnassa sijaitsevan Harju-nimisen metsäkiinteistön, kiinteistötunnus 739-412-1-115. Kiinteistön pinta-ala on 13,9 ha. Kiinteistö on ollut julkisessa myynnissä Kiinteistömaailman kautta. Kiinteistöstä on saatu 90 000 euron ostotarjous, joka vastaa arvion mukaan tilan käypää arvoa. Kiinteistö on perusteltua myydä tarjouksen mukaisella hinnalla ja liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä ********* kiinteistön 739-412-1-115 kauppahinnalla 90 000 euroa.

Tiedoksi

Kiinteistön ostaja