Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 71 Kiinteistöjen 491-506-10-84, 491-508-21-36 ja 491-501-1-38 myyminen

MliDno-2019-608

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on saanut testamentilla Mikkelin kaupungissa sijaitsevat metsäkiinteistöt Savela (491-506-10-84), Ranta-Ruihu (491-508-21-36) ja Metsälampi (491-501-1-38). Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 26,8 ha. Kiinteistöt ovat olleet julkisessa myynnissä Kiinteistömaailman kautta. Kiinteistöistä on saatu 121 000 euron ostotarjous, joka vastaa arvion mukaan tilojen yhteenlaskettua käypää arvoa. Kiinteistöt on perusteltua myydä tarjouksen mukaisella hinnalla ja liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myydä ********* kiinteistöt 491-506-10-84, 491-508-21-36 ja 491-501-1-38 kauppahinnalla 121 000 euroa.

Tiedoksi

Kiinteistöjen ostaja