Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.5.2020

§ 59 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunkisuunnittelu 29.4.2020
Lausuntopyyntö asemakaava ja asemakaavan muutos 9., 24., 26. ja 28. kaupunginosien kaavoitetut sekä asemakaavoittamattomat alueet / Patikkapolku

Kaupunkisuunnittelu 29.4.2020
Lausuntopyyntö asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortttelin osa 11 (tontit 1115, 115, 123 ja osa tontista 122) / Maaherrankatu 31

Kaupunkisuunnittelu 29.4.2020
Lausuntopyyntö asemakaavan muusto 70. kaupunginosan (Suomenniemi) korttelin osissa 1 ja 28 osa sekä korttelissa 12 / Suomenniemen kaavamuutokset

Kaupunginhallitus 11.5.2020 § 152
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 21.4.2020 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.