Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Valtuustoaloite työryhmän perustamisesta Mikkelin torin kehittämiseksi

MliDno-2017-2568

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 11.12.2017 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin torin kehittämiseksi jo vuodesta 1744 lähtien Mikkelin torilla on käyty kauppaa. Tori on ollut ja -valittu jopa Suomen parhaaksi toriksi. Olemme huolissamme torin kaupallisesta tulevaisuudesta ja tuottajien mahdollisuudesta elinkeinoonsa tulevaisuudessakin.

Ehdotamme että Mikkelin kaupunki perustaa kehitystyöryhmän torikaupan turvaamiseen tulevaisuudessakin. Torin ympärivuotisesta käytöstä tulisi myös ryhmän tehdä ehdotus. Ryhmään tulisi ottaa mukaan Mikkelin Torikauppiasyhdistys ry, Mikke ry ja Mikkelin seudun Matkailun edustajat.

Mikkelissä 11.12.2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raimo Heinänen
Jussi Marttinen, Vesa Himanen, Eero Aho,
Armi Salo-Oksa, Toni Maczulskij, Elina Hölttä,
Taina Harmoinen, Tapani Korhonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. 11.12.2017 (§ 110) kaupunginvaltuustolle tekemässä valtuustoaloitteessa ehdotetaan perustamaan kehitystyöryhmä torikaupan turvaamiseksi tulevaisuudessa. Työryhmän tulisi aloitteen mukaan tehdä ehdotus torin ympärivuotisesta käytöstä. Ryhmän kokoonpanoksi ehdotetaan mukaan otettavaksi Mikkelin Torikauppiasyhdistys ry, Mikke ry ja Mikkelin seudun Matkailun edustajat.

Torin kehittämisestä on keskusteltu eri yhteyksissä ja pyritty tuomaan esille erilaisia vaihtoehtoja toteutettavaksi. Torin käyttöaste on kesäisin hyvä, samoin Mikko- ja Maalismarkkinoiden aikaan. Talvisin torilla on ollut eri toimijoiden järjestämänä mm. Jäätori, Joulutori, Ralli-tapahtuma, jääliukumäki jne. Tänä vuonna torille rakennetaan kiinteä esiintymislava. Kävelykadun ja torin tapahtumat liittyvät toiminnallisesti toisiinsa ja tuovat yhteisiä kävijöitä kaupungin keskustaan. Lisäksi valtuustoaloite tapahtumakoordinaattorista Mikkeliin on siirretty markkinointitiimin selvitettäväksi. Tapahtumakoordinaattorin toimenkuva olisi, järkevästi asemoituna, linkitettävissä myös torin ympärivuotiseen markkinointiin ja tapahtumien hankintaan, myös muilla alueilla.

Kaupunkiorganisaation uudistuksessa 1.1.2018 alkaen on alueiden (torit, kävelykatu, satamat, puistot jne.) hallinnointi ja lupa-asiat keskitetty Asumisen ja toimintaympäristön Vuokraus ja käyttöpalvelut -yksikköön. Tällä keskittämisellä selkeytetään lupakäytäntöjä ja tehostetaan markkinointia. Torin myyntipaikkojen varaamiseen on valmisteilla sähköinen järjestelmä, jolla lisätään tiedonsaantia vapaista myyntipaikoista sekä helpotetaan varausten tekoa. Torisäännöstä ja -taksasta päättää kaupunkiympäristölautakunta.

Mikkelin kaupungilla on kaksi (2) hallituspaikkaa Mikke ry:n hallituksessa. Torikauppiasyhdistys ry:llä on ollut kaupungin kanssa säännöllisesti tapaamisia.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vastaus:

"Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue katsoo, että jo nykyisin on olemassa organisaatiot ja toiminnallisuudet, joilla voidaan torin ja kävelykadun kehittämistä edistää. Torikauppiailla on oma edunvalvontaa painottava yhdistyksensä. Kivijalkakauppiailla on keskustan kehittämisestä vastuuta kantava (Mikke ry) yhdistys, jonka kanssa kaupungilla on kumppanuussopimus. Kaupunki on järjestänyt em tahojen kanssa kehittämispäiviä mm. vierailemalla Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Uuden toiminnalllisen elimen, jolla ei ole suoranaista päätösvaltaa ja resursseja, perustamiselle  ei ole olemassa riittävästi perusteita. Nykyisten mm. kaupungin järjestämien kehittämispäivien määrää (frekvenssi kevät, syksy) ja toiminnallisutta, esim. ideapajat, markkinointi&tiedotus, voidaan lisätä." 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen kehitystyöryhmän perustamisesta torikaupan turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.