Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Valtuustoaloite kiinteistö- ja ulkoalueenhoidon yhdistämisestä

MliDno-2019-1646

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 26.8.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"ESITYS:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin kiinteistöhoito- ja kiinteistön ulkoalueiden hoito, yhdistetään 2019 tarjouskilpailussa yhdeksi sopimukseksi. Uusi sopimuskausi alkaa 1.10.2020.

PERUSTELU:
Mikkelissä lukuun ottamatta Ristiinaa, kiinteistönhuolto on jaettu 2-osaan, ulkoalueidenhoito on toisella ja sisätyöt toisella toimijalla. Tämä toimintamalli ei ole tavallisin tapa toimia, eikä kiinteistöhoidollisesti tehokkain tai ympäristöystävällisin. Lisäksi kiinteistöjen ulkohoito on yhdistetty katujen ja puistojen kunnossapitourakoihin, unohtaen ettei esimerkiksi katuja aurata samanlaisella kalustolla kuin pihoja. Huomioitavaa on, että piha-alueiden ja katualueiden kunnossapidolla on eri laatuvaatimukset.

Tehokkaampaa on toimia perinteisemmällä mallilla, jossa kiinteistönhuollon toimenpideraja kulkee kiinteistön tontin rajassa. Tämä malli on yleisemmin käytössä ja kiinteistön käyttäjille helpompi ymmärtää, kun palvelun tuottajia ei ole useita ja toimija hoitaa kaikki ”talonmiehen työt”. Myös vastuu ja työnjako asiat on helpompi selvittää, kun kaikki kuuluu yhdelle toimijalle koko kiinteistössä.

Ristiinan mallista, jossa yksi urakoitsija hoitaa kiinteistö- ja ulkotyöt on tullut positiivista palautetta.

MUUTA HUOMIOITAVAA:
Mikkelin kiinteistö-, viheralue- ja katujen kunnossapitovalvonnan pitäisi tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä, jotta työn laatu olisi kaikilla osa-alueilla kiitettävää.

Tämän aloitteen sisältö perustuu paikallisten kiinteistöhoitoammattilaisten- ja yrityksen palautteeseen.

ALOITTEEN ALLEKIRJOITTANEET

Jarno Strengell
Tapani Korhonen, Reijo Hämäläinen, Jaana Vartiainen,
Arto Seppälä, Hannu Tullinen, Jatta Juhola,
Paavo Barck, Ulla Leskinen, Satu Taavitsainen,
Hanne Vainio, Petri Tikkanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää,​ että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustossa (26.8.2019 § 100) on tehty valtuustoaloite Kiinteistö- ja ulkoalueiden hoidon yhdistämisestä.

Valtuustoaloitetta käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 17.9.2019 Alueurakoiden asiakirjojen käsittelyn yhteydessä.

Urakoitsijoille tehdyn tietopyynnön ja keskustelutilaisuuden perusteella suurin osa urakoitsijoita kokee nykyisen mallin hyväksi.

Samanaikaisella kilpailutuksella ja yhtenäisellä alueiden hoidolla haetaan osaltaan kaupunkiorganisaation sisäisen tehokkuuden parantamista muun muassa valvonnan, kokouskäytänteiden, henkilöstöresurssien ja kilpailutusten valmistelun suhteen.

Kiinteistönhoidon ja ulko-alueiden hoidon erottaminen eri sopimuksiin varmistaa tarjoavien yritysten ammattitaidon varsin poikkeavissa toimintaympäristöissä.

Lautakunnan ennakkokeskusteluissa linjattiin pihojen ja yleisten alueiden yhdistäminen samoihin urakoihin ja kiinteistöjen hoidon pitäminen erillisenä urakkana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkiympäristölautakunnan 17.9.2019 päätöksen mukaisesti kiinteistö- ja ulkoalueiden hoitoa ei yhdistetä samoihin urakoihin, vaan kiinteistöjen pihat hoidetaan yleisten alueiden urakoissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.